Tommi Hasu, luomuviljelijä

Tommi Hasu päätyi yritysmaailmaan sukupolven vaihdoksen kautta ja ikään kuin kasvoi jo pienestä pitäen yrittämiseen.
Hasu pyörittää maatalousyritystä, joka työllistää kahta työntekijää säännöllisesti, mutta sesonkiaikoina työntekijöitä vaaditaan kahdesta kuuteen henkilöä.
Parasta yrittäjyydessä Hasun mielestä on vaihtelu ja vapaus. Työnkuvan vaihdellessa saa itse tehdä oman kalenterinsa töiden suhteen.
Hasu on oppinut yrityselämässään lähes kaiken ns. kantapään kautta.

Oma johtamismalli on ikuinen oppimisprosessi ja siinä on tullut opittua kantapään kautta paljon, kertoo Hasu.

Kuten moni muukin, myös Hasu on aloittanut työelämänsä palkkatöissä. Ennen opiskeluja hän oli työelämässä pari vuotta, sekä opiskelujen aikana sivutoimisesti muualla töissä maanrakennusalalla.
Suurin ero Hasun mielestä palkkatyön ja yrittäjyyden välillä on yrittäjän kaikinpuolin epäsäännölliset työajat. Työajat ja palkkapäivät ovat konkreettinen ero heidän välillään. Yrittäjällä on vastuu ja hän päättää itse hyvin pitkälti kaikesta.

Tärkein asia, jonka Hasu on oppinut yrittäjyyden myötä on se, että hän on oppinut tuntemaan itsensä. Yrittäjyys onkin erittäin selkeä keino oppia näkemään itsestään mihin on kykeneväinen ja mitkä ovat ne omat vahvuudet tai heikkoudet.
Nuorille Tommi haluaa vielä muistuttaa, että onni suosii rohkeaa. Jos on hyvä idea niin lähtee rohkeasti toteuttamaan sitä. Aloittelevien yrittäjien hän haluaa keskittyvän siihen, mikä tuo kassaan rahan ja tämän kehittämistä. Ei pidä itse kuitenkaan yrittää kaikkea. Keskittyy vain siihen sillä hetkellä olennaiseen ja tärkeimpään ja karsii kaiken muun turhan pois.

Opettajille Hasu vinkkaa, että pitää seurata aktiivisesti maailmaa. Paikallisia yrittäjiä on hyvä pyytää enemmän tuomaan omia ajatuksia oppilaille. Yrittäjyyskasvatuksessa on hyvä painottaa Hasun mielestä talousasioita. Niitä opetetaan liian vähän, ja ne koskevat kuitenkin kaikkia yrittäjiä alasta riippumatta. Myös yrityksen perusasioita on hyvä käsitellä ja käydä läpi. Ihan siis perusasioista liikkeelle, kuinka yritys perustetaan, mitä pitää ottaa huomioon ja mistä saa tarvittaessa apua erilaisiin tilanteisiin.

 

Kirjoittajat Emmi Hartama ja Timi Järventausta Valkealan lukiosta

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php