Matti Leskinen, Kymen Paviljonki

Matti Leskisellä on pitkä käytännön kokemus yrittäjyydestä. Hänen yrityksensä, Kymen Paviljonki, on Kuusankoskella sijaitseva ravintola-alan yritys. Aiemmin Leskinen toimi yrittäjänä myös Hartolassa sijaitsevassa Kuninkaan Portti -nimisessä saman alan yrityksessä, mutta nykyään kyseisen yrityksen tiloissa toimii toinen yritys, jolle Leskinen toimii vuokranantajana. Kymen Paviljonki työllistää tällä hetkellä yhdeksän työntekijää.

Leskisen tie yrittäjänä alkoi jo 24-vuotiaana, heti kauppatieteen opintojen jälkeen. Hänen vanhempansa olivat molemmat yrittäjiä jo toisessa polvessa, ja Leskinen jatkoi samaa perinnettä ryhtymällä itse pyörittämään vanhempiensa yritystä kolmannen polven yrittäjänä. Toki Leskiseltä löytyy kokemusta myös “perinteisestä” työnteosta: hän on työskennellyt pankissa yritystutkimuksen ja -rahoituksen parissa. Leskisen ura painottuu kuitenkin hyvin vahvasti yrittäjyyteen, sillä hän on toiminut yrittäjänä viimeisten 25 vuoden ajan.

Yrittäjyydessä parasta on Leskisen mielestä itsenäisyys, vapaus, ja vaikuttamisen mahdollisuus. Työtä ja vastuuta on toki huomattavasti enemmän, kuin palkkatyössä.
Kauppatieteen opinnot ovat auttaneet yritystoiminnan analyyttiseen tarkasteluun, mutta iso osa johtamis- ja vuorovaikutustaidoista on karttunut kokemuksen kautta.

Leskisen mukaan yrittäjäksi ei kannata ryhtyä vain rahan takia, vaan taustalla pitää olla muitakin motiiveja, esimerkiksi asiakkaan etu. Rehellinen ja avoin toiminta, sekä muiden ihmisten, ennen kaikkea työntekijöiden arvostaminen on äärimmäisen tärkeää. Yrittäjältä pitää löytyä myös taitoa toimia ryhmässä ja tehdä yhteistyötä sekä erityisesti sinnikkyyttä. Periksi ei pidä antaa helpolla, ja periksiantamaton yrittäjä saa ongelmat ratkaistua. Nämä neuvot Leskinen haluaa antaa myös nuorille, jotka ehkä pohtivat yrittäjyyttä, tai ovat yritystoimintaa jo aloittamassa.

Yrittäjyyskasvatus kouluissa on Leskisen mielestä positiivinen asia, mutta sitä tulisi painottaa Leskisen mukaan enemmän erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa, sillä juuri niistä valmistuu työntekijöitä hyvin yrittäjyyspainotteisille aloille, siis potentiaalisia uusia yrittäjiä. Yrittäjyyskasvatuksen lisääminen voisi innostaa ammatillisen puolen opiskelijoita yrittäjyyteen ja valmistaisi heitä sen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Kirjoittajat Emmi Hartama ja Timi Järventausta Valkealan lukiosta

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php