Jani Kiviranta, Mainostoimisto Hoop

Jani Kiviranta mainostoimisto Hoop:ista on toiminut yrittäjänä käytännössä jo kouluajoista lähtien. Jo silloin hän teki markkinointiviestintää yrityksille. Janin kiinnostus kaupan alaan juontaa juurensa jo esikouluikään, näin ollen yrittäjyys oli Janille luonteva vaihtoehto. Toisille työskentelystä Janilla on kuitenkin myös kokemusta myyntityön saralta.

Yrittäjyydessä parasta on Janin mielestä monipuolisuus, sillä yrittäjällä vastuualueita on huomattavasti enemmän kuin perinteisellä palkkatyöläisellä. Uusiin asioihin pitää Janin mielestä ottaa ennakkoluuloton asenne, sillä aina on uutta opittavaa; koskaan ei tiedä kaikkea kaikesta ja aina on varaa kehittyä.

Erona perinteiseen työntekoon Jani nostaa erityisesti vastuun, joka on yrittäjällä todella laaja. Kassa täytyy pitää plussan puolella, vaikka menoja kertyisi. Välillä itselle ei jää paljon, toisinaan taas tavallista enemmän. Tietysti yrittäjyys tuo mukanaan myös paljon vapautta esimerkiksi työaikojen suhteen. Jani mielestä töitä kannattaakin tehdä juuri silloin, kun se sujuu tehokkaasti ja itsestä parhaalta tuntuu, vaikka viikonloppuna.

Janin yritys Hoop tekee pääasiassa markkinointiviestintää muille yrityksille. Toimialaan lukeutuvat siis esimerkiksi printti- ja digimedian ratkaisut ja tuotteet. Hoop:illa on Janin lisäksi kaksi vakituista työntekijää. Tämän lisäksi yritys työllistää freelancereita tarpeen mukaan.

Yrittäjyys on opettanut Janille positiivista asennetta ja kykyä nähdä kaikki asiat mahdollisuuksina. Uusia asioita ei pidä pelätä, sillä ne voivat esimerkiksi tehostaa yrityksen toimintaa. Jani nostaa esille myös kaksi erilaista lähtökohtaa yrittäjyyteen: toisaalta voi toimia yksin ja kehittyä alan ammattilaisena, kuten on esimerkiksi freelance-yrittäjien tapauksessa, tai sitten voi lähteä kasvattamaan yritystä ja skaalaamaan sen tuotteita tai palveluja suurelle asiakaskunnalle.

Vinkkinä yrittäjyyteen Jani ohjeistaa miettimään jonkin ylivoimaisen kilpailuedun, ja korostamaan sitä yrityksen viestinnässä. Joukosta erottuminen on yrittäjyydessä todella hyvä asia. Lisäksi on tärkeää sopia käytännön pelisäännöistä yrityksen osakkaiden kesken, mikäli osakkaita on useita. Vastuualueet tulee linjata ja sopia tarkasti, jotta välttää epäsopuun joutumisen. Myyntiä ei myöskään Janin mukaan voi koskaan painottaa liikaa. Tämä pätee myös yrittäjyyskasvatukseen, jossa Jani neuvoo korostamaan myös vuorovaikutustaitoja sekä verkostoitumisen tärkeyttä yrityksen menestymisen kannalta.

Kirjoittajat Emmi Hartama ja Timi Järventausta Valkealan lukiosta

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php